Ekologie a životní prostředí

ALGINIT – pomocná půdní látka zařazena do seznamu vzájemně uznaných výrobků v České republice. Dodavatelem na trh firma ALGIVA s.r.o.

 • ALGINIT se chová jako půdní kondicionér – jeho org. hmota (humus, řasy) na sebe váže a neutralizuje toxické účinky těžkých kovů. 
 • Absorbent (sorbent) těžkých kovů v případě olova (Pb) z 5mg/lt/Pb absorbuje až 99,5% olova.
 • Přednost před chlévským hnojem spočívá v tom, že dodává stopové prvky, zadržuje vodu, brání vyplavování živin z dodaných hnojiv a jinak ošetřené půdy.
 • Kompostováním org. odpadu živočišné výroby nebo jiné biomasy bez toxických těžkých kovů a chemikálií se získá organické hnojivo vysoké účinnosti.

Alginit_A4_SK.indd

 • ALGINIT snižuje čas procesu kompostování až na 6 týdnů, doporučuje se na 1m3 přidat min. 30kg ALGINITU.
 • Takto získané hnojivo lze použít tam, kde z hygienických důvodů a nebo ochrany životního prostředí nemůže být použit organický hnůj.
 • Jedinečnost ALGINITU s vysokým absorpčním účinkem – nepříjemný zápach ve stáji pro chov hospodářských zvířat, pohlcuje čpavek, metan, siřičitany a jiné plyny.
 • Čistí ovzduší, upravuje mikroklima v daném prostředí – 1kg/Alginitu absorbuje až 10g amoniaku, týdenní dávka 0,1kg/m2/Alginitu zamíchaná do podestýlky, sníží množství amoniaku ve vzduchu z 450mg/1000lt min. na 150mg/1000lt.
 •  Při vyšší dávce Alginitu do podestýlky se nám projeví další efekt už při skladování  a ošetřování chlévského hnoje.
 • U prasat lze Alginit sypat k odtokovým kanálkům, prasata část zkonzumují, tím se z jejich těla vyloučí střevní paraziti a většinově vymizí létající hmyz. Nepozorujeme zápach ve stáji, kompostování probíhá i při nižších teplotách a snižuje se únik amoniaku, metanu a jiných plynů do ovzduší.
 • Vynikajících výsledků bylo dosaženo se substráty.
 • Například Alginit + rašelina…bez obsahu chemikálií.
 • Nespornou výhodu má, že jako sorbent, absorbent se bezpečně likviduje.
 • ALGINIT má nízký součinitel roztažnosti, který se spojuje s vysokou chemickou odolností, proto je vhodný také v keramické výrobě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>